Software-updates voor de Bradley Pro P10 (BS1019)

Controleer bij ontvangst van uw Pro P10-roker of er een firmware-update beschikbaar zal zijn. Wij raden u ten zeerste aan de firmware bij te werken om er zeker van te zijn dat deze perfect werkt.

Controleer uw softwareversie door de onderstaande stappen te volgen:

 • Om te controleren welke firmwareversie u momenteel heeft, zorgt u ervoor dat de AAN/UIT-schakelaar van de roker aan de achterkant van het apparaat in de UIT-stand staat.
 • Houd de draaiknop op het rookpaneel 3 seconden ingedrukt terwijl u de AAN/UIT-schakelaar in de AAN-positie zet, en laat de draaiknop net daarna los.
 • Het Smoker-display toont de firmwareversie in de vorm van de letter “b”, gevolgd door 3 cijfers (bijvoorbeeld “b0xx”)

Wanneer de firmwareversie wordt weergegeven, zijn alle andere knoppen en functies uitgeschakeld. Om de normale werking te hervatten, zet u de roker dus uit, wacht u 3 seconden en zet u hem vervolgens regelmatig aan.

 

 

Indien u in aanmerking komt voor een update, volg dan de FIRMWARE-UPDATE-procedures in de bedieningshandleiding of hieronder:

 1. Zorg ervoor dat de roker AAN staat
 2. Plaats het USB-flashstation met het gedownloade .bin-bestand.
 3. Houd de receptknop 3 seconden ingedrukt, de zoemer klinkt en de roker leest de flashdrive. Tijdens dit updateproces zal het display EEEE weergeven.
 4. Wanneer de update voltooid is, wordt de roker automatisch opnieuw opgestart.
 5. Nadat de roker opnieuw is opgestart, kunt u de flashdrive verwijderen.
 6. Plaats de beschermhoes in de USB-sleuf.
 7. Om de softwareversie te controleren of te bevestigen dat deze is geïnstalleerd, schakelt u de smoker UIT.
 8. Houd de draaiknop ingedrukt terwijl u de hoofdschakelaar aan de achterkant AAN zet.
 9. Het display toont de huidige softwareversie. Tijdens deze periode zijn alle bewerkingen uitgeschakeld.
 10. Om de roker weer normaal te starten, schakelt u de roker gedurende 3 seconden UIT en vervolgens weer AAN

*Opmerking: Schakel de smoker niet uit tijdens de update.

*Opmerking: De USB-poort van het apparaat is uitsluitend bedoeld voor het uploaden van recepten en het updaten van de rooksoftware.

MAAK GEEN VERBINDING MET COMPUTERS EN VOORZIEN GEEN STROOM AAN APPARATEN! Als u dit wel doet, kan dit overbelasting of storing van dit product veroorzaken.